peynir-ezine-peyniri

 
 
Peynir & Ezine Peyniri :
 
Yağlı inek, koyun ve keçi sütlerinin biri veya birkaçının karıştırılarak peynir mayası denilen uygun proteolitik enzimlerle ve / veya zararsız organik asitlerle pıhtılaştırıldıktan sonra; peynir altı suyunun ayrılması, pıhtının şekillendirilmesi ve tuzlanmasıyla elde edilen, taze veya olgunlaştırıldıktan sonra tüketilen bir süt ürünüdür. Dünyada birçok farklı çeşidin bulunmasıyla birlikte ülkemizde en çok tüketilen çeşit beyaz peynirdir.
 
Peynir protein bakımından zengindir, besleyicidir, kalsiyum kaynağıdır. Kalori ve protein değeri bakımından 50 gr Beyaz Peynir yaklaşık olarak yarım kilo süte eşittir.
 
Ezine Peyniri :
 
Ezine peyniri tam yağlı, salamurada olgunlaştırılan peynirler grubundan olup beyaz peynir standardına uygun olarak üretilmektedir. Ezine peynirinin diğer beyaz peynirlerden en önemli farkı bu peynirin üretiminde kullanılan sütün belirli bir yöreden sağlanmasıdır. Ürünün kalitesi, geleneksel üretim metodu ve coğrafi kaynağı arasındaki sıkı bağı simgelemek için 24.02.2006 tarihinde Ezine Peynirini ve Mandıracılarını Koruma, Geliştirme ve Tanıtma Derneği, Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunmuştur. 05.08.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere de tüketiciler tarafından sevilerek tüketilen Ezine peyniri; Coğrafi İşaret tescil belgesine sahip bir ürüne dönüşmüştür. Bu belge ile artık Ezine peyniri sadece Kaz Dağları'nın kuzey ve batı kesiminde üretilen sütlerden yapılacak ve Türkiye'nin başka yörelerinde Ezine adıyla peynir üretilip satılamayacaktır.
 
 Tescil belgesindeki Ezine Peyniri tanımlaması şu şekilde yapılmıştır:
"Ezine peyniri, Kaz Dağları'nın Kuzey ve Batı kesimlerinde yer alan Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinin tamamı ile Çan ve Merkez ilçeye bağlı bazı köyleri kapsayan yörede üretilmektedir. Ezine peyniri, belirtilen bu coğrafyanın doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla beslenen keçi, koyun ve ineklerden elde edilen sütlerin mevsime göre belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilmektedir."
 
 Starter kültür kullanılmaması ve sütün belirtilen bu özellikli bölgeden sağlanıyor olması Ezine peynirine diğer beyaz peynirlerden farklı ve tüketiciler tarafından beğenilen bir lezzet kazandırmaktadır.